DERNEĞİMİZİN AMACI

  • Gelişen teknoloji karşısında rekabet öncesi araştırmaları teşvik etmek ve kolaylaştırmak,
  • Ulusal ve Uluslar arası standartların oluşturulmasına katkı sağlamak,
  • Uluslararası benzer örgütlerin faaliyetlerini özel sektör ve kamu ile paylaşmak,
  • Benzer konularda faaliyet gösteren firmaları bir araya getirerek, kazanılmış öğretileri paylaşarak kaliteyi artırıp maliyeti düşürmek,
  • Arge grupları oluşturarak , maliyetleri düşürmek,
  • Çeşitli destek mekanizmalarının yerli firmalara ulaşmasını sağlamak,
  • Sektöre konusuna hakim ara elemanların eğitilmesinde özel sektör ve Üniversiteler ile iş birliği yapmak,
  • Kamu ve Belediyeler tarafından oluşturulacak taleplerde standartların sağlanmasına yardımcı olmak,

caes-energy